Tervehdys! Korona-virus leviää nyt vauhdilla Kanta-Hämeessä. Turvataksemme itsemme ja kanssajumppaajien terveyden laitamme jumppamme tauolle lokakuun ajaksi. Tilanteen niin salliessa jatkamme taas marraskuussa normaalisti.

Kanta-Hämeen Selkäyhdistys Ry on v. 1992 perustettu Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan alueilla toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää selkäoireista kärsivien ihmisten hoitoa ja kuntoutusta toimimalla

-  selkäsairauksien ja - vammojen ennalta ehkäisemiseksi 
-  selkäsairaiden hoidon ja kuntoutuksen lisäämiseksi ja saatavuuden parantamiseksi 
-  jäsenten sosiaaliturvan lisäämiseksi ja henkisen vireyden sekä kunnon ylläpitämiseksi

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- harjoittaa koulutus- tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
- järjestää ohjattua kunto- ja vesijumppaa 
- järjestää teatteri-, konsertti-, kylpylä- yms. virkistysmatkoja 
- järjestää esitelmätilaisuuksia

Tiedotus ja ilmoittelu

Jäsentiedote julkaistaan n. 2 krt vuodessa.

Yhdistyksemme tiedotuskanava on Hämeen Sanomien seuratoimintapalsta sunnuntaisin.